Projektledning

Vi tar friluftsprojekt från start till mål

Projekt inom friluftsliv kräver ofta samverkan mellan många inblandade – det kan vara aktivitetsarrangörer, markägare, kommuner, föreningsverksamhet, med flera. Aktivut har lång erfarenhet av att initiera de viktiga kontakterna och framgångsrikt driva projekt med koppling till friluftsliv, natur- och aktivitetsturism. 

Det kan handla om kartläggning av leder och annan infrastruktur för cyklister, vandrare och andra besöksgrupper. Kanske om skyltning och informationsinsatser kopplat till vandringsleder och friluftsområden. Eller rentav initiativ för att höja kunskapsnivåer och bygga nätverk mellan olika aktörer, med syfte att förbättra gästupplevelsen på en destination.

Din handlingskraftiga projektledare

Destinationsbolag, näringslivskontor eller ideell förening med utvecklingsidéer – oavsett vem du representerar hjälper vi dig att förverkliga dina friluftsprojekt.

Jag vill ha hjälp av ett projektproffs

Kommentarer inaktiverade.